Lyrics

DRESINEN / THE DRAISINE

I en dresin
flyter me sammen mot en fantasi

I en dresin
mens lyset fra byen flakker forbi

La meg stenge av
La meg slumre litt til

Alle bare seie
det de tror de må sei

Alle bare meine
det som flyter dies vei

Eg levitere
og pense av
et slag fra min tryllestav

E det magi
når det føles så
virkelig

*********************

In a draisine, we float together towards a fantasy
In a draisine, with the city lights flickering by

Let me close it all out
let me sleep a little more
leave me to my slumber

Everyone just says
what they think they have to say

Everyone just says
whatever comes their way

I levitate
and leave the tracks
by a wave with my magic wand

Is it magic
when it feels this real?

ELEFANTENES HEMMELIGE GRAVPLASS / THE ELEPHANTS’ SECRET GRAVEYARD

Ved Oasen
mellom palmene
i en lysning
der slår me oss ned

og som en gammel venn
me møter igjen
et sted
der elefantene går te

Den lille sonden
som søkte rundt jorden
tok oss her

Elefantenes hemmelige gravplass
Jesus! Det må vær her!!!

Me lukker øyne
me lukker ørene
når det nevnes
tror ingen det

ekspedisjoner
og alle rikdommer
blekne her

Elefantenes hemmelige gravplass
Jesus! Det må vær her!!!

Eg hører det
du hører det
me hører begge samme sangen

Eg ser på deg
du ser på meg
og me skjønner begge at det vil forbli en
hemmelighet

Elefantenes hemmelige gravplass
Jesus! Det må vær her!!!

Var det alt me lette etter???

Da det var i sikte
da stoppet mitt hjerte

**********************************************************************

By the oasis
between the palms
in an opening
we set up camp

and like an old friend we meet again
that place where the elephants go

The little probe that searched the earth
took us here

The elephant’s secret graveyard!
Jesus! It must be here!

we keep eyes shut
we keep ears shut
and when its mentioned
noone wants to see

When it was in sight
my heart stopped
that place
where the elephants go to

The elephant’s secret graveyard!
Jesus! It must be here!

We must walk alone from here
I look at you ÿou look at me
and we both understand
that it will remain a secret

The elephant’s secret graveyard!
Jesus! It must be here!

OLYMPISKE LEKER / THE OLYMPIC GAMES

lengdeløp
hekkeløp
maraton
triatlon
kulestøt
sleggekast
diskos
spydkast

sykkelløp
orienteringsløp
høydehopp
løftes opp

basketball
baseball
tennisball
samme kall

svømmedrakt
samme drakt
i samme land
med samme flagg

en OL-ring
en lekegrind
en utopi
på virkelig

en posisjon
en prosesjon
en visjon

harmoni
en måneds tid

**************************************************

long distance
hurdle race
marathon
triathlon
shot put
hammer throw
discus Throw
javelin throw
cycling
orienteering
high jump
lift me up

basketball
baseball
tennis
same calling

swimming suit
same suit
same country
same flag

an olympic ring
a playpen
utopia
for real

a position
a procession
a vision

harmony
a month’s time

DET HASTER! / IT’S URGENT!

Det haster!
Ta en svamp og gjør deg i stand
for din grotte fylles sakte opp av regnets vann

Det haster!
å våkne opp til sin vekke-alarm
for ka koker du i stand der nede uansett???

Det haster!
å komme ut før man sitter fast
for den by som alltid sover
er den by me bor i

Det haster!
å holde tankene sine fri
man må le til man må gråte
og leve til man dør

Det haster!
før man oppdager at man blør
man må le til man må gråte
og leve til man dør

Det haster!
når man snakker og ikkje gjør
man må le til man må gråte
og leve til man dør

Det haster!
før man lukker igjen sin dør
man må le til man må gråte
og leve til man dør

************************************************************

It’s urgent
Grab a sponge and clean up your act
the grotto that you live in is slowly filling up with the water from the rain

It’s urgent
waking up to one’s alarm clock
’cause what are you cooking on down there anyway???

It’s urgent
getting out before you’re stuck
The city that always sleeps is the city that we live in

It’s urgent
to keep one’s mind open
Laugh till you cry, live till you die

it’s urgent
before you discover that you’re bleeding
Laugh till you cry, live till you die

It’s urgent
When you talk and do not act
Laugh till you cry, live till you die

It’s urgent
Before you close the door behind you
Laugh till you cry, live till you die

VERDENS STØRSTE LAND / THE WORLD’S BIGGEST COUNTRY

Det finnes et sted
der du kan stå
mellom Norge, Finnland og Sverige
på en gang

Det finnes et sted
inni hodet
som du kan lukke opp
så lukk det opp!

Men ytterst ved grensene
der legger me oss ned
og sover videre

Eg bytter hatt med hatten din
det e en variasjon av ingenting

Det friker meg heilt ut
det e forbi all forstand
men det går an
Verdens største land

Det finnes en måte
me to snakker på
som ingen kan forstå

Og strømmen vinden blåser med
den følger ikkje me

Og ute på gatene
der ser eg en mann
og Mannen hette han

Eg bytter hatt med hatten din
det e en variasjon av ingenting

Me to e verdens største land
det går an

********************************

There is a place
where you can stand
between Norway, Sweden and Finland
at the same time

There is a place
inside your head
that you can open up
so open up!

But out by the borders
we lay down
and go to sleep

I swap my hat for your hat
it is a variation on nothing

It freaks me out
it’s beyond everything I could ever grasp
The world’s biggest country

There is a way
you and me communicate
that no one else can understand

And the we don’t follow
the stream the wind blows with

Out on the streets I can see a man
it could be any man

I swap my hat for your hat
it is a variation on nothing

You and me
we’re the world’s biggest country
I know it’s possible!

MIN SISTE DAG / MY LAST DAY

En dag
når det regner kraftig ned
lukker paraplyen seg
over meg

Eg oppdaga en sprekk i ruten
et lite slag
så vokse den
så vokse den te overalt

Eg har en plan
og den varer heile dagen
Tider eg må komme på

Men nå vente den sikre død
og eg har ikkje gjort
det eg sko gjort

En dag
når eg hilse lett på deg
e det med et håndtrykk som holder seg

Hver gang eg ser deg i øyet
så ser eg planer
men det øyet e et speil
på min siste dag

Ka betyr alt nå
alt eg tenke på
e min siste dag

********************************

One day
when it’s raining heavily
The umbrella shuts itself
over me

I discovered a crack in the window
one little push
And it spreads everywhere
to everything

Ive got a plan
and it lasts all day
times I have to be there

But now
certain death
awaits
and I havent done
what I shouldve done

One day
when you greet me gently
its with a handshake that
sticks with me

Oh, Every time
I see you in the eye
I see plans
but that eye is a mirror
on my last day

What does it all mean now
All I think about
is my last day

***********************************

EN VILL HEST / A WILD HORSE

En million ganger
går eg inn i døren din
men nå ser eg en strek som
slutter i hånden min

På en vill hest
holder eg meg fast
men det var kun i en tanke
på en høyvogn sitter eg
uten hast

alt kjennes så utagbart
en BPM som går for fort
i et kaleidoskop
drømmer man seg bort

en morgen
lenger enn de fleste
får eg en idé
tar en huskelapp
for å huske det

Rytmen kjennes bedre
når eg sjøl slår på trommen

En million ganger
ser eg inn i speilet mitt
Eg tar en strikk og slår den
på kinnet mitt

da vett eg kor min
mørke side e
og holder tanken i lommen
slik at eg kan huske det

Bro:
Eg står med tannbørsten
og tenker på dagen min
min kalender holder mine hender
men eg vil holde takten sjøl
og ikkje ledes av andre

*****************************************

A million times
I go through your door
but now I see
the end of the life line in my hand

Im holding on tight
on the back of a wild horse
but that was just in a thought
On a hay wagon I sit comfortably
with no haste

Everything seems so hard to reach
a BPM that goes too fast
In a kaleidoscope
one dreams oneself away
One morning, longer than most
I get an idea
write it on a piece of paper
to remember it

The rhythm feels better
When Im keeping the beat myself

One million times
I see myself in the mirror
I take a rubber band
and hit it on my cheek
then I know
where my dark side lies
and put that thought in my pocket
to remember it

Bridge:

Im standing with my toothbrush
thinking about my day
my calender
is holding my hands
but I want to keep the rhythm myself
and not be led by others

Advertisements

One thought on “Lyrics

  1. Pingback: The Worlds Biggest Country « Lucid in London

Comments are closed.